H & M Hennes & Mauritz GBC AB

H & M Hennes & Mauritz GBC är ett aktiebolag i Stockholm som består av 6906 anställda och omsätter 121 462 000 TKR. Telefon: 087965500. Organisationsnummer: 556070-1715

Organisationsnummer

556070-1715

Telefon

  1. 087965500

Adress

106 38 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1959
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-11-302017-11-302016-11-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)121 462 000122 745 000109 313 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)121 462 000122 745 000109 313 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)13 129 0008 770 0007 606 000
Administrationskostnader (TKR)10 052 0006 738 0007 140 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)212 000154 000109 000
Summa rörelsekostnader (TKR)131 514 000122 648 000105 904 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-9 840 000251 0003 518 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)7 573 0002 859 0000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)225 000277 000222 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)23 0008 0006 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)7 775 0003 128 000216 000
Resultat efter finansnetto (TKR)-2 065 0003 379 0003 734 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-2 065 0003 379 0003 734 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)1 616 000167 000-33 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)7 692 000460 000-52 000
Resultat före skatt (TKR)7 243 0004 006 0003 649 000
Skatt (TKR)-159 000269 000829 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)7 402 0003 737 0002 820 000
Kreditupplysning för H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.