Skandinaviska Laboratoriemöbler Aktiebolag

Skandinaviska Laboratoriemöbler är ett aktiebolag i Broby som består av 4 anställda och omsätter 4 992 TKR. Telefon: 04447080. Adress: Box 117. Organisationsnummer: 556277-9636

Organisationsnummer

556277-9636

Telefon

  1. 04447080

Adress

BOX 117289 03 BROBYFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1986
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 7765 0745 841
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)2161515
Total omsättning (TKR)4 9925 0895 856
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)16193227
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)2 3492 3652 560
Övriga externa kostnader (TKR)1 7241 6661 805
Personalkostnader (TKR)1 2761 2761 286
Avskrivningar (TKR)004
Summa rörelsekostnader (TKR)5 3655 5005 882
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-373-412-27
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)001
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)646366
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-64-63-65
Resultat efter finansnetto (TKR)-437-475-91
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-437-475-91
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-437-475-91
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-437-475-91
Kreditupplysning för Skandinaviska Laboratoriemöbler Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.