Nordisk börek café AB

Nordisk börek café är ett aktiebolag i Årsta som omsätter 0 TKR. Telefon: 087222264. Adress: Partihandlarvägen 6-2. Organisationsnummer: 556964-9170

Organisationsnummer

556964-9170

Telefon

  1. 087222264

Adress

PARTIHANDLARVÄGEN 6-2
C/O SIMIT & BÖREK HOUSE AB
120 44 ÅRSTAFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2014
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusKonkurs inledd 2018-09-04
2016-12-312015-12-312014-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)0182116
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)0182116
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)01000
Handelsvaror (TKR)0099
Övriga externa kostnader (TKR)18214
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)18102113
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-18793
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)-18793
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-18793
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-18793
Skatt (TKR)0171
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-18622
Kreditupplysning för Nordisk börek café AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.