Inkomstupplysning

En inkomstupplysning är en kreditupplysningsrapport om en privatperson eller ett företag som visar inkomst, betalningsanmärkningar, skulder hos Kronofogden, folkbokföringsadress, civilstånd, kreditvärdighet och fastighetsinnehav.

Skillnaden mellan Inkomst av tjänst, Taxerad förvärvsinkomst och Sammanräknad inkomst. Inkomst av tjänst omfattar lön, förmåner (inkl. pensioner) och andra skattepliktiga ersättningar minskat med avdrag för kostnader för inkomsternas förvärvande. Sammanräknad förvärvsinkomst omfattar summan av inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst. Taxerad förvärvsinkomst utgörs av sammanräknad förvärvsinkomst minskad med allmänna avdrag. Inkomst av yrkesmässigt bedriven förvärvsverksamhet (jordbruk, rörelse och fastighetsförvaltning) anses som Inkomst av näringsverksamhet om inkomsten inte räknas in under inkomstslagen tjänst eller kapital.