Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Skanska AB

Skanska är ett aktiebolag i Stockholm som består av 118 anställda och omsätter 739 000 TKR. Telefon: 0104496375. Organisationsnummer: 556000-4615

Organisationsnummer

556000-4615

Telefon

  1. 0104496375
  2. 0104498107
  3. 049021543

Adress

112 74 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1897
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)739 000698 000674 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)739 000698 000674 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)697 000791 000752 000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)697 000791 000752 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)42 000-93 000-78 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)3 982 0004 466 0003 597 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)0075 000
Externa räntekostnader (TKR)51 00063 0000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)3 931 0004 403 0003 522 000
Resultat efter finansnetto (TKR)3 973 0004 310 0003 444 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)3 973 0004 310 0003 444 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)3 973 0004 310 0003 444 000
Skatt (TKR)3 000-11 000 00015 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-14 321 0003 429 000
Kreditupplysning för Skanska AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU