Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Holmen Aktiebolag, Stockholm - 011132978

Holmen i Stockholm är ett aktiebolag som består av 2379 anställda och omsätter 15 012 000 TKR. Telefon: 011132978, 011230870, 066012898. Namn: Holmen Aktiebolag. Ort: Stockholm. Org.nr: 5560013301.

Organisationsnummer

556001-3301

Telefon

  1. 011132978
  2. 011230870
  3. 066012898

Adress

Box 5407114 84 StockholmFler på samma adress

Omsättning

15012000 TKR

Resultat

514000 TKR

Anställda

2379 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1897
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)14 384 00014 345 00013 794 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)628 000565 000822 000
Total omsättning (TKR)15 012 00014 910 00014 616 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)25 00000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)4 367 0004 032 0004 547 000
Personalkostnader (TKR)1 921 0001 877 0001 827 000
Avskrivningar (TKR)47 00025 00026 000
Summa rörelsekostnader (TKR)6 360 0005 934 0006 400 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)1 407 000841 000335 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)455 000497 000780 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)23 00018 00030 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)8 00000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)41 00099 00051 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)11 00000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)434 000416 000759 000
Resultat efter finansnetto (TKR)1 841 0001 257 0001 094 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1 841 0001 257 0001 094 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-1 373 000787 000404 000
Resultat före skatt (TKR)468 0002 044 0001 498 000
Skatt (TKR)-46 000 000197 000301 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)514 000-1-1
Kreditupplysning för Holmen Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU