Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Skanska Europe AB

Skanska Europe är ett aktiebolag i Stockholm som omsätter 0 TKR. Adress: Warfvingesväg 25. Organisationsnummer: 556002-0835

Organisationsnummer

556002-0835

Adress

Warfvingesväg 25112 74 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1898
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)360142
Personalkostnader (TKR)0340
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)3634142
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-36-34-142
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)992 601203 08485 776
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)48700
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)1 8767 0799 624
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)03 3651 543
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)991 212192 64074 609
Resultat efter finansnetto (TKR)991 176192 60674 466
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)991 176192 60674 466
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)1 42510 47811 202
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)992 601203 08485 668
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)992 601203 08485 668
Kreditupplysning för Skanska Europe AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU