Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Swedbank Hypotek AB

Swedbank Hypotek är ett aktiebolag i Stockholm som består av 8 anställda och omsätter 16 479 000 TKR. Organisationsnummer: 556003-3283

Organisationsnummer

556003-3283

Adress

105 34 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1899
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)16 148 00016 387 00017 541 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)331 0005 000166 000
Total omsättning (TKR)16 479 00016 392 00017 707 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)3 426 00005 001 000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)253 0004 620 0001 752 000
Personalkostnader (TKR)11 0008 0004 000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)3 690 0004 628 0006 757 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)12 789 00011 764 00010 950 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)12 789 00011 764 00010 950 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)12 789 00011 764 00010 950 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)450 000618 0000
Resultat före skatt (TKR)13 239 00012 382 00010 950 000
Skatt (TKR)2 913 0002 728 0002 410 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)10 326 0009 654 0008 540 000
Kreditupplysning för Swedbank Hypotek AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU