Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Dagab Inköp & Logistik AB, Stockholm - 0247798087

Dagab Inköp & Logistik i Stockholm är ett aktiebolag som består av 2144 anställda och omsätter 42 445 740 TKR. Telefon: 0247798087, 030063560, 031575746. Namn: Dagab Inköp & Logistik AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5560047903.

Organisationsnummer

556004-7903

Telefon

  1. 0247798087
  2. 030063560
  3. 031575746

Adress

107 69 StockholmFler på samma adress

Omsättning

42445740 TKR

Anställda

2144 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1902
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)42 192 80040 518 10041 713 280
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)252 941235 481219 680
Total omsättning (TKR)42 445 74040 753 57641 932 964
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)89 46640 20343 165
Administrationskostnader (TKR)1 040 473-1-1
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)1162 617144
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)41 922 77040 048 52041 314 380
Rörelseresultat, EBIT (TKR)522 974705 056-1
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)039 284
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)6 5966 1310
Externa ränteintäkter (TKR)003 638
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)11 8049 93310 299
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-5 208-3 7992 623
Resultat efter finansnetto (TKR)517 766701 257621 203
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)517 766701 257621 203
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-508 000 000-705 800 000-597 000 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-3 1928 778-21 464
Resultat före skatt (TKR)-507 485 400-705 090 000-596 400 300
Skatt (TKR)25 6242 061-3 580 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-19 050 0002 1746 319
Kreditupplysning för Dagab Inköp & Logistik AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU