Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Aktiebolaget Electrolux

Electrolux är ett aktiebolag i Stockholm som omsätter 38 911 000 TKR. Telefon: 0841067443. Organisationsnummer: 556009-4178

Organisationsnummer

556009-4178

Telefon

  1. 0841067443
  2. 084115277
  3. 084118621

Adress

105 45 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1910
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)38 911 00035 168 00033 954 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)01 0000
Total omsättning (TKR)38 911 00035 169 00033 954 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)3 247 0002 967 0003 763 000
Administrationskostnader (TKR)1 410 0001 795 0001 711 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)804 000105 0002 379 000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)39 021 00034 901 00035 792 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-110 000268 000-1 838 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)003 511 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)7 961 0000465 000
Externa ränteintäkter (TKR)0541 00051 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)6 0006 601 000334 000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)229 000132 00052 000
Externa räntekostnader (TKR)00239 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)466 000723 000119 000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)7 272 0006 287 0003 951 000
Resultat efter finansnetto (TKR)7 162 0006 555 0002 113 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)7 162 0006 555 0002 113 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-1 746 000 000230 0003 244 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)3 000-48 00054 000
Resultat före skatt (TKR)-1 738 835 0006 737 0005 411 000
Skatt (TKR)-69 000 000201 0001 027 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)5 488 0006 536 0004 384 000
Kreditupplysning för Aktiebolaget Electrolux

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU