Aktiebolaget Electrolux

Electrolux är ett aktiebolag i Stockholm som omsätter 38 911 000 TKR. Telefon: 087386000. Organisationsnummer: 556009-4178

Organisationsnummer

556009-4178

Telefon

  1. 087386000

Adress

105 45 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1910
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)38 911 00035 168 00033 954 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)01 0000
Total omsättning (TKR)38 911 00035 169 00033 954 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)3 247 0002 967 0003 763 000
Administrationskostnader (TKR)1 410 0001 795 0001 711 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)804 000105 0002 379 000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)412 000317 000326 000
Summa rörelsekostnader (TKR)39 433 00035 218 00036 118 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-110 000268 000-1 838 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)7 179 0006 496 0003 511 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)782 000541 000465 000
Externa ränteintäkter (TKR)096 00051 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)6 0009 000334 000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)229 000132 00052 000
Externa räntekostnader (TKR)84 000275 000239 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)382 000448 000119 000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)7 272 0006 287 0003 951 000
Resultat efter finansnetto (TKR)7 162 0006 555 0002 113 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)7 162 0006 555 0002 113 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-1 746 000230 0003 244 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)3 000-48 00054 000
Resultat före skatt (TKR)5 419 0006 737 0005 411 000
Skatt (TKR)-69 000201 0001 027 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)5 488 0006 536 0004 384 000
Kreditupplysning för Aktiebolaget Electrolux

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.