Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Assemblin El AB, Hägersten - 0102007401

Assemblin El i Hägersten är ett aktiebolag som består av 2968 anställda och omsätter 3 531 024 TKR. Telefon: 0102007401, 0102007410, 0102007415. Namn: Assemblin El AB. Ort: Hägersten. Org.nr: 5560134628.

Organisationsnummer

556013-4628

Telefon

  1. 0102007401
  2. 0102007410
  3. 0102007415
Byta mobilabonnemang?

Adress

Västberga allé 1126 30 HägerstenFler på samma adress

Omsättning

3531024 TKR

Anställda

2968 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1916
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)0079 403
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)0079 403
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)359359359
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)16 26512 91812 470
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)0037 619
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)44 85935 9530
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)61 48349 23050 448
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)30 59430 386291 737
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)196 735268 1350
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)5 544147146
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)232 873298 668291 883
Summa anläggningstillgångar (TKR)294 356347 898421 734
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)22 77123 09623 898
Summa varulager (TKR)22 77123 09623 898
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)572 957489 107356 434
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)1 014 917814 113388 597
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)193 421175 16998 702
Summa kortfristiga fordringar (TKR)1 781 2951 478 389843 733
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)1243
Summa omsättningstillgångar (TKR)1 804 0781 501 489867 634
Summa tillgångar (TKR)2 098 4341 849 3871 289 368
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)1 0001 0001 000
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)200200200
Summa bundet eget kapital (TKR)1 2001 2001 200
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)593 829682 19888 396
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)00467 401
Årets resultat (TKR)-11 682 000-88 369 000-163 427 000
Summa fritt eget kapital (TKR)-11 088 170-87 686 800-162 871 200
Summa eget kapital (TKR)583 347595 029393 570
Summa obeskattade reserver (TKR)010 64612 061
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)328 633320 321329 536
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)239 90194 3010
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)239 90194 3010
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)337 030261 348164 561
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)6 40572 09174 703
Övriga kortfristiga skulder (TKR)603 118495 651314 937
Summa kortfristiga skulder (TKR)946 553829 090554 201
Summa eget kapital och skulder (TKR)2 098 4341 849 3871 289 368
Kreditupplysning för Assemblin El AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU