Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Assemblin El AB, Hägersten - 0102007401

Assemblin El i Hägersten är ett aktiebolag som består av 2968 anställda och omsätter 3 531 024 TKR. Telefon: 0102007401, 0102007410, 0102007415. Namn: Assemblin El AB. Ort: Hägersten. Org.nr: 5560134628.

Organisationsnummer

556013-4628

Telefon

  1. 0102007401
  2. 0102007410
  3. 0102007415
Byta mobilabonnemang?

Adress

Västberga allé 1126 30 HägerstenFler på samma adress

Omsättning

3531024 TKR

Anställda

2968 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1916
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)3 475 7792 835 3832 473 388
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)55 24526 34825 539
Total omsättning (TKR)3 531 0242 861 7312 498 927
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)298 282248 036313 365
Personalkostnader (TKR)1 595 2231 400 6821 196 460
Avskrivningar (TKR)7 27985 58487 644
Summa rörelsekostnader (TKR)1 900 7841 734 3021 597 469
Rörelseresultat, EBIT (TKR)183 759-6 725-32 070
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)2 3001 485-86 728 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)13 59380237
Externa ränteintäkter (TKR)1880177
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00189
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)09 9432 638
Externa räntekostnader (TKR)13 2252 629317
Övriga finansiella kostnader (TKR)266410
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)2 590-11 048-86 730 340
Resultat efter finansnetto (TKR)186 349-17 772 000-121 150 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)186 349-17 772 000-121 150 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-217 000 000-72 500 000-43 000 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)10 6461 4152 652
Resultat före skatt (TKR)-216 803 000-90 270 580-164 147 300
Skatt (TKR)-8 323 000-488 0001 929
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-11 682 000-88 369 000-163 427 008
Kreditupplysning för Assemblin El AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU