Atlas Copco Aktiebolag

Atlas Copco är ett aktiebolag i Stockholm som består av 99 anställda och omsätter 110 000 TKR. Telefon: 087438000. Organisationsnummer: 556014-2720

Organisationsnummer

556014-2720

Telefon

  1. 087438000

Adress

105 23 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1917
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)110 000157 000171 000
Total omsättning (TKR)110 000157 000171 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)499 000722 000619 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)22 000312 0000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)13 00011 00010 000
Summa rörelsekostnader (TKR)534 0001 045 000629 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-411 000-877 000-448 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)144 929 00016 313 0006 324 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)0416 000306 000
Externa ränteintäkter (TKR)255 0001 00053 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)10 949 00027 629 0000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)195 000303 000485 000
Externa räntekostnader (TKR)569 000850 000811 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)25 579 00042 000168 000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)129 790 00043 164 0005 219 000
Resultat efter finansnetto (TKR)129 379 00042 287 0004 771 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)129 379 00042 287 0004 771 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)3 490 0006 603 0005 031 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)132 869 00048 890 0009 802 000
Skatt (TKR)22 000805 000570 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)132 847 00048 085 0009 232 000
Kreditupplysning för Atlas Copco Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.