Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Atlas Copco Aktiebolag

Atlas Copco är ett aktiebolag i Stockholm som består av 99 anställda och omsätter 110 000 TKR. Telefon: 0859071526. Organisationsnummer: 556014-2720

Organisationsnummer

556014-2720

Telefon

  1. 0859071526
  2. 0709979004

Adress

105 23 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1917
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)110 000157 000171 000
Total omsättning (TKR)110 000157 000171 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)499 000722 000619 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)22 000312 0000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)521 0001 034 000619 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-411 000-877 000-448 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00306 000
Externa ränteintäkter (TKR)145 173 000052 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)10 960 00044 408 0006 727 000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)25 614 0000485 000
Externa räntekostnader (TKR)460 0000811 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)269 0001 244 000570 000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)129 790 00043 164 0005 219 000
Resultat efter finansnetto (TKR)129 379 00042 287 0004 771 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)129 379 00042 287 0004 771 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)3 490 0006 603 0005 031 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)132 869 00048 890 0009 802 000
Skatt (TKR)22 000805 000570 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)132 847 00048 085 0009 232 000
Kreditupplysning för Atlas Copco Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU