Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm

Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm är ett aktiebolag som består av 3567 anställda och omsätter 5 636 875 TKR. Namn: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5560296740.

Organisationsnummer

556029-6740

Adress

113 97 StockholmFler på samma adress

Omsättning

5636875 TKR

Resultat

1835097 TKR

Anställda

3567 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1931
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-06-302017-06-302016-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)5 195 0714 891 8884 456 690
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)441 804364 460455 231
Total omsättning (TKR)5 636 8755 256 3484 911 921
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)2 207 7421 865 5261 799 829
Personalkostnader (TKR)2 922 3082 736 6122 557 701
Avskrivningar (TKR)45 48130 06338 811
Summa rörelsekostnader (TKR)5 175 5314 632 2014 396 341
Rörelseresultat, EBIT (TKR)473 882-1525 029
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)1 490 800-8 859 0000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)2 2904 3562 322
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)3 86600
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)12 86412 94412 734
Övriga finansiella kostnader (TKR)9362 583282
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)1 483 156-8 870 171-10 694
Resultat efter finansnetto (TKR)1 957 038583 758514 335
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1 957 038583 758514 335
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)1 957 038583 758514 335
Skatt (TKR)121 941141 460116 561
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)1 835 097442 298397 774
Kreditupplysning för Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU