Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Coop Butiker & Stormarknader AB

Coop Butiker & Stormarknader är ett aktiebolag i Stockholm som består av 3332 anställda och omsätter 16 023 724 TKR. Telefon: 011120267. Adress: Sankt eriksgatan 60. Organisationsnummer: 556030-5921

Organisationsnummer

556030-5921

Telefon

  1. 011120267
  2. 011122857
  3. 011185268

Adress

Sankt Eriksgatan 60112 34 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1931
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)15 875 96016 107 95016 397 080
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)147 759223 666179 191
Total omsättning (TKR)16 023 72416 331 62016 576 276
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)26 00000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)11 493 65011 723 81011 973 940
Övriga externa kostnader (TKR)2 291 1422 366 3292 357 047
Personalkostnader (TKR)1 815 4361 839 5251 768 305
Avskrivningar (TKR)353 601376 809359 288
Summa rörelsekostnader (TKR)15 979 83016 306 47016 458 580
Rörelseresultat, EBIT (TKR)43 89425 151117 693
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)6301 4144 260
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)23 85425 26011 057
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)6 5046 6310
Externa räntekostnader (TKR)299336271
Övriga finansiella kostnader (TKR)1255045 383
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)17 55619 2039 663
Resultat efter finansnetto (TKR)61 45044 354127 356
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)61 45044 354127 356
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)01 451127 297
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)0300 00067 996
Resultat före skatt (TKR)61 450345 805322 649
Skatt (TKR)188-276 000-1 451 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)61 262346 081324 100
Kreditupplysning för Coop Butiker & Stormarknader AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU