Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Fastighets Aktiebolaget Bodega, Stockholm - 08354611

Fastighets Bodega i Stockholm är ett aktiebolag som omsätter 0 TKR. Telefon: 08354611. Namn: Fastighets Aktiebolaget Bodega. Ort: Stockholm. Org.nr: 5560314246.

Organisationsnummer

556031-4246

Telefon

  1. 08354611
Byta mobilabonnemang?

Adress

Box 30074104 25 StockholmFler på samma adress

Resultat

150 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1932
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)200
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)200
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-200
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)15 01015 00445 113
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)100
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)15 00915 00445 113
Resultat efter finansnetto (TKR)15 00715 00445 113
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)15 00715 00445 113
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-15 045 000-15 041 000-13 427 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-15 029 990-15 026 000-13 381 890
Skatt (TKR)-188 000-8 000151
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)150-29 00031 535
Kreditupplysning för Fastighets Aktiebolaget Bodega

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU