Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Skanska International Civil Engineering AB, Stockholm

Skanska International Civil Engineering i Stockholm är ett aktiebolag som består av 1 anställd och omsätter 0 TKR. Namn: Skanska International Civil Engineering AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5560323486.

Organisationsnummer

556032-3486

Adress

Warfwinges väg 25112 74 StockholmFler på samma adress

Resultat

202 TKR

Anställda

1 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1933
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)001 318
Total omsättning (TKR)001 318
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)7 3523 3810
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)7 3523 3810
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-7 352-3 3811 318
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)2101
Externa ränteintäkter (TKR)00938
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)3802
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)4 9862 6990
Övriga finansiella kostnader (TKR)020
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-4 927-2 701941
Resultat efter finansnetto (TKR)-12 278 000-6 082 0002 258
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-12 278 000-6 082 0002 258
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)12 3006 100-2 000 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-12 265 700-6 075 900-1 997 742
Skatt (TKR)-180 0002 70455
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)202-2 686 000203
Kreditupplysning för Skanska International Civil Engineering AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU