Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Skanska Sverige AB

Skanska Sverige är ett aktiebolag i Stockholm som består av 9288 anställda och omsätter 40 688 452 TKR. Telefon: 024771022. Organisationsnummer: 556033-9086

Organisationsnummer

556033-9086

Telefon

  1. 024771022
  2. 048057599
  3. 0542033109

Adress

112 74 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1935
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)40 227 97023 214 02023 406 460
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)460 483521 256392 600
Total omsättning (TKR)40 688 45223 735 28023 799 062
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)2 290 0642 111 4711 891 721
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)39 664 66023 375 01023 767 940
Rörelseresultat, EBIT (TKR)1 023 795360 26831 117
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)1 191 700-1109 346
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)32 03600
Externa ränteintäkter (TKR)601220
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)1 57818 20046 919
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)005 103
Externa räntekostnader (TKR)23 40719 54023 072
Övriga finansiella kostnader (TKR)1 591162700
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)1 200 376-1127 390
Resultat efter finansnetto (TKR)2 224 1711 198 788158 507
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)2 224 1711 198 788158 507
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-1 515 200 000-1 362 441 000-122 095 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)435 5001 136 660-54 500
Resultat före skatt (TKR)-1 512 540 000-1 360 105 000-121 991 000
Skatt (TKR)20 61930 347-26 523 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)1 123 852-18 435
Kreditupplysning för Skanska Sverige AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU