Skanska Sverige AB

Skanska Sverige är ett aktiebolag i Stockholm som består av 9288 anställda och omsätter 40 688 452 TKR. Telefon: 0104480000. Organisationsnummer: 556033-9086

Organisationsnummer

556033-9086

Telefon

  1. 0104480000

Adress

112 74 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1935
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)40 227 97023 214 02023 406 460
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)460 483521 256392 600
Total omsättning (TKR)40 688 45223 735 28023 799 062
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)2 290 0642 111 4711 891 721
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)108 561106 27096 403
Summa rörelsekostnader (TKR)39 773 22023 481 28023 864 350
Rörelseresultat, EBIT (TKR)1 023 795360 26831 117
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)1 191 700839 900109 346
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)32 03618 68930 006
Externa ränteintäkter (TKR)601335 113
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)1 578012 300
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)005 103
Externa räntekostnader (TKR)23 40719 54023 072
Övriga finansiella kostnader (TKR)1 5916621 200
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)1 200 376838 520127 390
Resultat efter finansnetto (TKR)2 224 1711 198 788158 507
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)2 224 1711 198 788158 507
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-1 515 200-63 060-122 095
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)435 500-162 721-54 500
Resultat före skatt (TKR)1 144 471973 007-18 088
Skatt (TKR)20 61930 347-26 523
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)1 123 852942 6608 435
Kreditupplysning för Skanska Sverige AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.