Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

H & M Hennes & Mauritz AB

H & M Hennes & Mauritz är ett aktiebolag i Stockholm som omsätter 4 284 000 TKR. Telefon: 08196875. Organisationsnummer: 556042-7220

Organisationsnummer

556042-7220

Telefon

  1. 08196875
  2. 08248078
  3. 0856295421

Adress

106 38 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1943
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-11-302017-11-302016-11-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 284 0004 082 0003 985 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)4 284 0004 082 0003 985 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)156 000158 000173 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)156 000158 000173 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)4 128 0003 924 0003 812 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)13 793 00013 004 00012 597 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)78 00000
Externa ränteintäkter (TKR)19 00018 000153 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)44 00091 0000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)13 846 00012 931 00012 750 000
Resultat efter finansnetto (TKR)17 974 00016 855 00016 562 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)17 974 00016 855 00016 562 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-1 485 000 00000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)321 000-328 00018 000
Resultat före skatt (TKR)-1 466 705 00016 527 00016 580 000
Skatt (TKR)673 000773 000876 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)16 137 00015 754 00015 704 001
Kreditupplysning för H & M Hennes & Mauritz AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU