Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Termino C 3546 AB, Vaxholm - 087357743

Termino C 3546 i Vaxholm är ett aktiebolag som omsätter 939 TKR. Telefon: 087357743. Namn: Termino C 3546 AB. Ort: Vaxholm. Org.nr: 5560460197.

Organisationsnummer

556046-0197

Telefon

  1. 087357743
Byta mobilabonnemang?

Adress

Strandgatan 7185 32 VaxholmFler på samma adress

Omsättning

939 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1945
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLI31
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)000
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)1111000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)010 6502 206
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)11110 7502 206
Summa anläggningstillgångar (TKR)11110 7502 206
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)617126 24476 254
Summa kortfristiga fordringar (TKR)617126 24476 254
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)3 103117 59572 486
Summa omsättningstillgångar (TKR)3 720243 840148 740
Summa tillgångar (TKR)3 831254 589150 946
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)100100100
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)202020
Summa bundet eget kapital (TKR)120120120
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)1 990149 55517 914
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)-1 249 000103 610131 641
Summa fritt eget kapital (TKR)-1 247 010253 165149 555
Summa eget kapital (TKR)861253 285149 675
Summa obeskattade reserver (TKR)00558
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)000
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)208506652
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)2 76279861
Summa kortfristiga skulder (TKR)2 9701 304713
Summa eget kapital och skulder (TKR)3 831254 589150 946
Kreditupplysning för Termino C 3546 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU