Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Termino C 3546 AB, Vaxholm - 087357743

Termino C 3546 i Vaxholm är ett aktiebolag som omsätter 939 TKR. Telefon: 087357743. Namn: Termino C 3546 AB. Ort: Vaxholm. Org.nr: 5560460197.

Organisationsnummer

556046-0197

Telefon

  1. 087357743
Byta mobilabonnemang?

Adress

Strandgatan 7185 32 VaxholmFler på samma adress

Omsättning

939 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1945
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLI31
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)9394 8000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)9394 8000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)6533 090832
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)6533 090832
Rörelseresultat, EBIT (TKR)2861 710-832
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)14100 058132 258
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)4981 925516
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)00492
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)512101 983132 282
Resultat efter finansnetto (TKR)798103 694131 450
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)798103 694131 450
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)0558191
Resultat före skatt (TKR)798104 252131 641
Skatt (TKR)2 0476420
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-1 249 000103 610131 641
Kreditupplysning för Termino C 3546 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU