Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Aktiebolaget Mälarhus, Stockholm - 0104480000

Mälarhus i Stockholm är ett aktiebolag som omsätter 74 TKR. Telefon: 0104480000. Namn: Aktiebolaget Mälarhus. Ort: Stockholm. Org.nr: 5560474990.

Organisationsnummer

556047-4990

Telefon

  1. 0104480000
Byta mobilabonnemang?

Adress

112 74 StockholmFler på samma adress

Omsättning

74 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1946
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)7401 915
Total omsättning (TKR)7401 915
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)073511 303
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)073511 303
Rörelseresultat, EBIT (TKR)148-7241 898
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)3601
Externa ränteintäkter (TKR)5116
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)53272118
Externa räntekostnader (TKR)2501
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-37-261-112
Resultat efter finansnetto (TKR)110-985 0001 785
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)110-985 0001 785
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-135 000985-1 784 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-134 890-984 015-1 782 215
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-25 00002
Kreditupplysning för Aktiebolaget Mälarhus

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU