Kinnevik AB

Kinnevik är ett aktiebolag i Stockholm som består av 18 anställda och omsätter 5 000 TKR. Telefon: 0856200000. Adress: Box 2094. Organisationsnummer: 556047-9742

Organisationsnummer

556047-9742

Telefon

  1. 0856200000
  2. 0856200003
  3. 0856200007

Adress

Box 2094103 13 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1946
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)006 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)5 0005 0001 000
Total omsättning (TKR)5 0005 0007 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)316 000235 000245 000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)316 000235 000245 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-311 000-230 000-238 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)2 984 00000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)2 00000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)6 688 0009 542 0002 463 000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)35 00055 00040 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)2 304 000242 0005 113 000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)7 335 0009 245 000-2 690 000
Resultat efter finansnetto (TKR)7 024 0009 015 000-1
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)7 024 0009 015 000-1
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-7 000 000-109 000 000100 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)24 000-99 985 000-1
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)7 017 0008 906 000-1
Kreditupplysning för Kinnevik AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.