Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Termino C 2443 AB, Vaxholm

Termino C 2443 i Vaxholm är ett aktiebolag som omsätter 1 TKR. Namn: Termino C 2443 AB. Ort: Vaxholm. Org.nr: 5560556499.

Organisationsnummer

556055-6499

Adress

Strandgatan 7185 32 VaxholmFler på samma adress

Omsättning

1 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1951
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLI31
2017-12-312016-12-312015-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)100
Total omsättning (TKR)100
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)233838
Personalkostnader (TKR)0912
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)234750
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-22-47-51
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)019
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)010
Övriga finansiella kostnader (TKR)00177
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)00-168
Resultat efter finansnetto (TKR)-22 000-47 000-219 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-22 000-47 000-219 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-22 000-47 000-219 000
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-22 000-47 000-219 000
Kreditupplysning för Termino C 2443 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU