Ericsson AB

Organisationsnummer

556056-6258

Telefon

  1. 0107190000

Adress

164 80 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1952
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2016-12-312015-12-312014-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)109 070 600120 055 500118 554 600
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)584 047905 360983 487
Total omsättning (TKR)109 654 600120 960 888119 538 136
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)6 591 0225 818 7655 345 525
Administrationskostnader (TKR)8 146 7709 026 1239 920 104
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)33 341 88035 201 94034 901 860
Övriga rörelsekostnader (TKR)969 1401 206 2882 848 582
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)1 974 8582 746 3883 154 587
Summa rörelsekostnader (TKR)116 160 900115 970 600116 868 100
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-4 531 4437 736 6765 824 584
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)617 440355 250472 275
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)23 4193 42565 240
Externa ränteintäkter (TKR)459 198994 856898 966
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)3 016 3523 389 1503 711 563
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)54 89247 2716 479
Externa räntekostnader (TKR)649 541576 536842 575
Övriga finansiella kostnader (TKR)3 407 2113 570 1833 781 133
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)4 765548 691517 857
Resultat efter finansnetto (TKR)-4 526 6788 285 3676 342 441
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-4 526 6788 285 3676 342 441
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)3 267 0655 945 455100 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-1 259 61314 230 8206 442 441
Skatt (TKR)137 2293 104 3051 272 683
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-1 396 84211 126 5175 169 758
Kreditupplysning för Ericsson AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.