Ericsson AB

Organisationsnummer

556056-6258

Adress

164 80 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1952
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2015-12-312014-12-312013-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)120 055 500118 554 600114 405 500
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)905 360983 4872 098 287
Total omsättning (TKR)120 960 888119 538 136116 503 808
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)5 818 7655 345 5254 911 265
Administrationskostnader (TKR)9 026 1239 920 10410 252 180
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)35 201 94034 901 86029 854 890
Övriga rörelsekostnader (TKR)1 206 2882 848 582612 614
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)2 746 3883 154 5873 661 208
Summa rörelsekostnader (TKR)115 970 600116 868 100113 002 400
Rörelseresultat, EBIT (TKR)7 736 6765 824 5847 162 559
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)355 250472 275271 676
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)3 42565 24065 654
Externa ränteintäkter (TKR)994 856898 966409 104
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)3 389 1503 711 56340 856
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)47 2716 4793 794
Externa räntekostnader (TKR)576 536842 575556 749
Övriga finansiella kostnader (TKR)3 570 1833 781 1333 066
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)548 691517 857223 681
Resultat efter finansnetto (TKR)8 285 3676 342 4417 386 240
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)8 285 3676 342 4417 386 240
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)5 945 455100 00014 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)00513 703
Resultat före skatt (TKR)2 339 9126 242 4416 858 537
Skatt (TKR)3 104 3051 272 6831 651 632
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)11 126 5175 169 7586 262 311
Kreditupplysning för Ericsson AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.