Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

WSP Sverige AB, Stockholm-Globen - 013125282

WSP Sverige i Stockholm-Globen är ett aktiebolag som består av 4074 anställda och omsätter 4 867 619 TKR. Telefon: 013125282, 0141232277, 016147330. Namn: WSP Sverige AB. Ort: Stockholm-Globen. Org.nr: 5560574880.

Organisationsnummer

556057-4880

Telefon

  1. 013125282
  2. 0141232277
  3. 016147330

Adress

121 88 Stockholm-GlobenFler på samma adress

Omsättning

4867619 TKR

Resultat

60446 TKR

Anställda

4074 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1952
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 842 8624 571 6013 966 961
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)24 75715 18610 366
Total omsättning (TKR)4 867 6194 586 7873 977 327
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1 300 5311 229 0181 065 620
Personalkostnader (TKR)3 224 4962 997 0622 658 888
Avskrivningar (TKR)74 56460 68749 889
Summa rörelsekostnader (TKR)4 599 5914 286 7673 774 397
Rörelseresultat, EBIT (TKR)54 53262 1078 989
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)26 64722 6710
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)13 42714 84428 729
Externa ränteintäkter (TKR)01 187155
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)7 488699267
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)127 8780
Externa räntekostnader (TKR)7 75408 146
Övriga finansiella kostnader (TKR)7 551468242
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)32 24531 05520 763
Resultat efter finansnetto (TKR)86 77793 16229 752
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)86 77793 16229 752
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-10 467 000-41 453 0000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)181-272 871
Resultat före skatt (TKR)-10 380 040-41 359 87032 623
Skatt (TKR)16 04510 98610 126
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)60 44640 69622 497
Kreditupplysning för WSP Sverige AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU