Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

ASSA ABLOY AB

ASSA LOY är ett aktiebolag i Stockholm som består av 231 anställda och omsätter 4 831 000 TKR. Telefon: 031226051. Adress: Box 70340. Organisationsnummer: 556059-3575

Organisationsnummer

556059-3575

Telefon

  1. 031226051
  2. 031226052
  3. 031226053

Adress

Box 70340107 23 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1954
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)4 831 0004 136 0004 023 000
Total omsättning (TKR)4 831 0004 136 0004 023 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)1 911 0001 524 0001 464 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)1 119 000911 000872 000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)3 030 0002 435 0002 336 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)1 801 0001 701 0001 687 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)2 615 0002 832 0001 602 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)190 000096 000
Externa ränteintäkter (TKR)0123 0000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)001 000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)284 0000251 000
Externa räntekostnader (TKR)194 000399 000120 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)177 00019 00063 000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)2 150 0002 537 0001 265 000
Resultat efter finansnetto (TKR)3 951 0004 238 0002 952 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)3 951 0004 238 0002 952 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)1 608 0001 300 0001 240 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)0-565 0000
Resultat före skatt (TKR)5 559 0004 973 0004 192 000
Skatt (TKR)763 000303 000573 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-14 670 0003 619 000
Kreditupplysning för ASSA ABLOY AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU