Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Fastighetsaktiebolaget Luxor, Stockholm - 040973648

Fastighetsaktiebolaget Luxor i Stockholm är ett aktiebolag som omsätter 28 568 TKR. Telefon: 040973648. Namn: Fastighetsaktiebolaget Luxor. Ort: Stockholm. Org.nr: 5560597139.

Organisationsnummer

556059-7139

Telefon

  1. 040973648
Byta mobilabonnemang?

Adress

Box 30074104 25 StockholmFler på samma adress

Omsättning

28568 TKR

Resultat

5212 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1954
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)28 56828 09428 142
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)28 56828 09428 142
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)13 77713 40413 725
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)4 0433 2051 817
Summa rörelsekostnader (TKR)17 82016 60915 542
Rörelseresultat, EBIT (TKR)10 74811 48512 600
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)162010
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)100
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)152010
Resultat efter finansnetto (TKR)10 76311 50512 610
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)10 76311 50512 610
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-4 344 000-7 937 000-12 546 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-4 333 237-7 925 495-12 533 390
Skatt (TKR)1 20778514
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)5 2122 78350
Kreditupplysning för Fastighetsaktiebolaget Luxor

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU