Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Vasakronan AB (publ)

Vasakronan (publ) är ett aktiebolag i Stockholm som består av 313 anställda och omsätter 825 000 TKR. Telefon: 018102605. Adress: Box 30074. Organisationsnummer: 556061-4603

Organisationsnummer

556061-4603

Telefon

  1. 018102605
  2. 0184892000
  3. 031131916

Adress

Box 30074104 25 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1955
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)484 000453 000423 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)341 00001 000
Total omsättning (TKR)825 000453 000424 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)605 00000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)0183 000525 000
Personalkostnader (TKR)0382 0000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)605 000565 000525 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)220 000-112 000-101 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)7 192 0003 500 00010 796 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)055 00068 000
Externa ränteintäkter (TKR)67 0002 0002 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)1 107 0001 122 0001 134 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)062 00055 000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)6 152 0002 373 0009 677 000
Resultat efter finansnetto (TKR)6 372 0002 261 0009 575 999
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)6 372 0002 261 0009 575 999
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)13 000326 000-764 000
Resultat före skatt (TKR)6 385 0002 587 0008 811 999
Skatt (TKR)109 000326 000-74 000 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-12 261 0008 886 000
Kreditupplysning för Vasakronan AB (publ)

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU