Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Termino C 4026 AB, Vaxholm

Termino C 4026 i Vaxholm är ett aktiebolag som består av 2 anställda och omsätter 2 322 TKR. Namn: Termino C 4026 AB. Ort: Vaxholm. Org.nr: 5560697277.

Organisationsnummer

556069-7277

Adress

Strandgatan 7185 32 VaxholmFler på samma adress

Omsättning

2322 TKR

Anställda

2 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1959
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusFU41
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)2 2552 4702 586
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)678283
Total omsättning (TKR)2 3222 5522 669
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)1 6351 5181 725
Övriga externa kostnader (TKR)392353354
Personalkostnader (TKR)654771723
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)2 6812 6422 802
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-360-90-134
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)003
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)1805
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)31111
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)15-11-3
Resultat efter finansnetto (TKR)-345 000-100 000-137 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-345 000-100 000-137 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-345 000-100 000-137 000
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-345 000-100 000-137 000
Kreditupplysning för Termino C 4026 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU