Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Termino C 2255 AB, Vaxholm

Termino C 2255 i Vaxholm är ett aktiebolag som omsätter 706 TKR. Namn: Termino C 2255 AB. Ort: Vaxholm. Org.nr: 5560789090.

Organisationsnummer

556078-9090

Adress

Strandgatan 7185 32 VaxholmFler på samma adress

Omsättning

706 TKR

Resultat

750 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1961
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLI31
2017-04-302016-04-302015-04-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)6656 67218 787
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)411 1520
Total omsättning (TKR)7067 82418 787
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)0025
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)5891 1532 001
Personalkostnader (TKR)892 9378 648
Avskrivningar (TKR)00122
Summa rörelsekostnader (TKR)6784 09010 796
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-510-708-2 271
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)1 266215
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)781324
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)1 259-79-309
Resultat efter finansnetto (TKR)750-786 000-2 579 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)750-786 000-2 579 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)00297
Resultat före skatt (TKR)750-786 000-2 578 703
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)750-786 000-2 282 000
Kreditupplysning för Termino C 2255 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU