Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

COOR Service Management Aktiebolag

COOR Service Management är ett aktiebolag i Kista som består av 3600 anställda och omsätter 4 351 441 TKR. Telefon: 0155267330. Organisationsnummer: 556084-6783

Organisationsnummer

556084-6783

Telefon

  1. 0155267330
  2. 084425010
  3. 084425011

Adress

164 99 KistaFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1962
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 351 4414 135 8383 881 475
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)4 351 4414 135 8383 881 475
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)35 20532 60029 632
Administrationskostnader (TKR)232 375261 758268 476
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)235908463
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)4 061 2883 841 2433 609 061
Rörelseresultat, EBIT (TKR)290 153294 595272 414
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00-100 000 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)14 41417 86919 869
Externa ränteintäkter (TKR)490380686
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)750228
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)8 2807 6006 725
Övriga finansiella kostnader (TKR)303312247
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)6 39610 337-99 986 190
Resultat efter finansnetto (TKR)296 549304 932186 225
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)296 549304 932186 225
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-306 000 000-290 000 000-293 000 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-305 703 500-289 695 100-292 813 800
Skatt (TKR)3434 740-188 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-9 794 00010 192-106 587 000
Kreditupplysning för COOR Service Management Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU