Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Nordea Hypotek Aktiebolag

Nordea Hypotek är ett aktiebolag i Stockholm som består av 20 anställda och omsätter 8 075 999 TKR. Organisationsnummer: 556091-5448

Organisationsnummer

556091-5448

Adress

105 71 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1964
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)8 075 9998 929 7358 758 566
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)8 075 9998 929 7358 758 566
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)-111 0510
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1 140 1091 900 0101 587 076
Personalkostnader (TKR)26 61525 68910 127
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)1 783 2721 936 7501 597 203
Rörelseresultat, EBIT (TKR)6 292 7276 992 9857 161 363
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)6 292 7276 992 9857 161 363
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)6 292 7276 992 9857 161 363
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)6 292 7276 992 9857 161 363
Skatt (TKR)1 388 5291 550 7711 575 252
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)4 904 1985 442 2145 586 111
Kreditupplysning för Nordea Hypotek Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU