Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Termino C 4749 AB, Vaxholm - 08307020

Termino C 4749 i Vaxholm är ett aktiebolag som består av 4 anställda och omsätter 6 328 TKR. Telefon: 08307020, 08371210, 08374500. Namn: Termino C 4749 AB. Ort: Vaxholm. Org.nr: 5560922360.

Organisationsnummer

556092-2360

Telefon

  1. 08307020
  2. 08371210
  3. 08374500
Byta mobilabonnemang?

Adress

Strandgatan 7185 32 VaxholmFler på samma adress

Omsättning

6328 TKR

Resultat

931 TKR

Anställda

4 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1964
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-06-302017-06-302016-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 3955 6726 410
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)1 93300
Total omsättning (TKR)6 3285 6726 410
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)2 2582 7683 089
Övriga externa kostnader (TKR)9491 0891 301
Personalkostnader (TKR)1 9341 9941 844
Avskrivningar (TKR)182122
Summa rörelsekostnader (TKR)5 1595 8726 256
Rörelseresultat, EBIT (TKR)1 170-199155
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)668
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-6-6-8
Resultat efter finansnetto (TKR)1 164-205 000147
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)1 164-205 000147
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-131147191
Resultat före skatt (TKR)1 033-204 853338
Skatt (TKR)10200
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)931-58 000338
Kreditupplysning för Termino C 4749 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU