Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Termino C 4497 AB, Vaxholm

Termino C 4497 i Vaxholm är ett aktiebolag som omsätter 1 908 TKR. Namn: Termino C 4497 AB. Ort: Vaxholm. Org.nr: 5560963034.

Organisationsnummer

556096-3034

Adress

Strandgatan 7185 32 VaxholmFler på samma adress

Omsättning

1908 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1965
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-04-302017-04-302016-04-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 9082 4171 551
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)1 9082 4171 551
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)41743288
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)41743288
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-5191 014419
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)001
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)7180
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-7-181
Resultat efter finansnetto (TKR)-526 000997420
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-526 000997420
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-526 000997420
Skatt (TKR)022392
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-526 000774328
Kreditupplysning för Termino C 4497 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU