Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Termino C 4386 AB, Vaxholm

Termino C 4386 i Vaxholm är ett aktiebolag som omsätter 0 TKR. Namn: Termino C 4386 AB. Ort: Vaxholm. Org.nr: 5560967993.

Organisationsnummer

556096-7993

Adress

Strandgatan 7185 32 VaxholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1965
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)005
Total omsättning (TKR)005
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)252
Personalkostnader (TKR)010
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)262
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-2-73
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)001
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)1500
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-1501
Resultat efter finansnetto (TKR)-16 000-6 0003
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-16 000-6 0003
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-16 000-6 0003
Skatt (TKR)005
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-16 000-6 000-1 000
Kreditupplysning för Termino C 4386 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU