Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Termino C 4989 AB, Vaxholm - 086110213

Termino C 4989 i Vaxholm är ett aktiebolag som omsätter 144 TKR. Telefon: 086110213, 086434646. Namn: Termino C 4989 AB. Ort: Vaxholm. Org.nr: 5561011791.

Organisationsnummer

556101-1791

Telefon

  1. 086110213
  2. 086434646
Byta mobilabonnemang?

Adress

Strandgatan 7185 32 VaxholmFler på samma adress

Omsättning

144 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1965
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-07-312017-07-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)00695
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)00695
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)00695
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)0982 619
Summa varulager (TKR)0982 619
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)06192
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)13400
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)614437
Summa kortfristiga fordringar (TKR)14020629
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)634 10956
Summa omsättningstillgångar (TKR)2034 2273 304
Summa tillgångar (TKR)2034 2273 999
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)100100100
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)202020
Summa bundet eget kapital (TKR)120120120
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)48-676 0001
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)-67 000724-677 000
Summa fritt eget kapital (TKR)-66 952-675 276-676 999
Summa eget kapital (TKR)101168-556 000
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)000
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)0028
Leverantörsskulder (TKR)0964 051
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)03 62650
Övriga kortfristiga skulder (TKR)102337426
Summa kortfristiga skulder (TKR)1024 0594 555
Summa eget kapital och skulder (TKR)2034 2273 999
Kreditupplysning för Termino C 4989 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU