Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Termino C 4989 AB, Vaxholm - 086110213

Termino C 4989 i Vaxholm är ett aktiebolag som omsätter 144 TKR. Telefon: 086110213, 086434646. Namn: Termino C 4989 AB. Ort: Vaxholm. Org.nr: 5561011791.

Organisationsnummer

556101-1791

Telefon

  1. 086110213
  2. 086434646
Byta mobilabonnemang?

Adress

Strandgatan 7185 32 VaxholmFler på samma adress

Omsättning

144 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1965
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-07-312017-07-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1446 5838 956
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)06 357530
Total omsättning (TKR)14412 9409 486
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)070295
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)1423 9215 372
Övriga externa kostnader (TKR)952 1162 460
Personalkostnader (TKR)521 1872 096
Avskrivningar (TKR)041108
Summa rörelsekostnader (TKR)2897 96710 131
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-1454 972-645
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)200
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)02232
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)2-22-32
Resultat efter finansnetto (TKR)-143 0004 950-677 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-143 0004 950-677 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)76-4 200 0000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-142 924-4 195 050-677 000
Skatt (TKR)0260
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-67 000724-677 000
Kreditupplysning för Termino C 4989 AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU