Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Telia Company AB, Solna - 0701429355

Telia Company i Solna är ett aktiebolag som består av 329 anställda och omsätter 447 000 TKR. Telefon: 0701429355. Namn: Telia Company AB. Ort: Solna. Org.nr: 5561034249.

Organisationsnummer

556103-4249

Telefon

  1. 0701429355
Byta mobilabonnemang?

Adress

169 94 SolnaFler på samma adress

Omsättning

447000 TKR

Resultat

22657000 TKR

Anställda

329 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1966
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)417 000413 0004 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)30 0007 034 0009 000
Total omsättning (TKR)447 0007 447 00013 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)74 00055 00051 000
Administrationskostnader (TKR)1 035 0001 075 000706 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)398 000720 00013 556 000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)1 507 0001 850 00014 313 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-1 060 0005 597 000-14 300 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)21 913 0005 079 0000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)415 000330 0000
Externa ränteintäkter (TKR)89 00075 00022 684 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)245 0001 116 0000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)17 00000
Externa räntekostnader (TKR)2 244 0002 981 0008 472 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)3 405 0001 527 0000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)16 996 0002 092 00014 212 000
Resultat efter finansnetto (TKR)15 936 0007 689 000-88 000 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)15 936 0007 689 000-88 000 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)7 284 0007 000 00011 567 000
Resultat före skatt (TKR)23 220 00014 689 000-76 433 000
Skatt (TKR)563 000536 0001 112 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)22 657 00014 153 00010 367 000
Kreditupplysning för Telia Company AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU