Securitas Sverige Aktiebolag

Securitas Sverige är ett aktiebolag i Stockholm som består av 6813 anställda och omsätter 4 935 951 TKR. Telefon: 0104701003. Adress: Box 12516. Organisationsnummer: 556108-6082

Organisationsnummer

556108-6082

Telefon

  1. 0104701003
  2. 0104701004
  3. 0104701005

Adress

Box 12516102 29 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1967
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 935 1754 802 5995 087 779
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)7762 7392 774
Total omsättning (TKR)4 935 9514 805 3385 090 553
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)112 698107 97794 239
Administrationskostnader (TKR)754 597683 491746 264
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)82 707104 834136 104
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)4 616 6004 451 0074 696 204
Rörelseresultat, EBIT (TKR)319 351354 331394 349
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)3 0583 4711 968
Externa ränteintäkter (TKR)2 2201 8472 461
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)3 4744 5683 264
Externa räntekostnader (TKR)190184224
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)1 614566941
Resultat efter finansnetto (TKR)320 965354 897395 290
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)320 965354 897395 290
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-328 710 000-360 843 000-299 820 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-5 0080-101 115
Resultat före skatt (TKR)-328 394 000-360 488 100-299 525 800
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-12 753 000-5 946 000-5 645 000
Kreditupplysning för Securitas Sverige Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.