Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Svemex PR-Produkter Aktiebolag, Uppsala - 026653090

Svemex PR-Produkter i Uppsala är ett aktiebolag som omsätter 17 TKR. Telefon: 026653090. Namn: Svemex PR-Produkter Aktiebolag. Ort: Uppsala. Org.nr: 5561131672.

Organisationsnummer

556113-1672

Telefon

  1. 026653090
Byta mobilabonnemang?

Adress

Box 116751 04 UppsalaFler på samma adress

Omsättning

17 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1967
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLI32
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1710187
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)001
Total omsättning (TKR)1710188
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)197055
Övriga externa kostnader (TKR)93242
Personalkostnader (TKR)011
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)2810398
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-11-2-10
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)201
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)030
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)231
Resultat efter finansnetto (TKR)-9 0002-9 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-9 0002-9 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-9 0002-9 000
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-9 0002-9 000
Kreditupplysning för Svemex PR-Produkter Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU