Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Skanska Kraft AB, Stockholm

Skanska Kraft i Stockholm är ett aktiebolag som omsätter 261 TKR. Namn: Skanska Kraft AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5561180943.

Organisationsnummer

556118-0943

Adress

Warfvingesvägen 25112 74 StockholmFler på samma adress

Omsättning

261 TKR

Resultat

8847801 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1968
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)261245359
Total omsättning (TKR)261245359
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)6420470
Personalkostnader (TKR)01 9530
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)6421 953470
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-381-1 708-111
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)6 429 6703 100 6402 975 409
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)165 3950160 680
Externa ränteintäkter (TKR)091241
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)458 169162 544424 836
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)37 39745 67941 459
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)0545 6870
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)7 015 8372 671 9093 519 707
Resultat efter finansnetto (TKR)7 015 4562 670 2013 519 596
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)7 015 4562 670 2013 519 596
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)2 539 7021 599 1581 109 913
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)9 555 1584 269 3594 629 509
Skatt (TKR)-1257 468364 740
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)8 847 8014 011 8924 264 770
Kreditupplysning för Skanska Kraft AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU