H & M Hennes & Mauritz Sverige AB

H & M Hennes & Mauritz Sverige är ett aktiebolag i Stockholm som består av 3839 anställda och omsätter 6 771 000 TKR. Telefon: 0102115906. Organisationsnummer: 556151-2376

Organisationsnummer

556151-2376

Telefon

  1. 0102115906
  2. 0102115907
  3. 0102115908

Adress

106 38 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1971
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-11-302017-11-302016-11-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)6 771 0006 690 0006 777 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)6 771 0006 690 0006 777 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)3 034 0002 928 0002 864 000
Administrationskostnader (TKR)113 000104 00098 000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)6 676 0006 487 0006 504 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)95 000203 000273 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)95 000203 000273 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)95 000203 000273 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)16 000-42 000-37 000
Resultat före skatt (TKR)111 000161 000236 000
Skatt (TKR)27 00037 00053 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)84 000124 000183 000
Kreditupplysning för H & M Hennes & Mauritz Sverige AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.