H Grimsbäcken Aktiebolag

H Grimsbäcken är ett aktiebolag i Stockholm som omsätter 0 TKR. Adress: Skeppargatan 47 v. Organisationsnummer: 556151-7722

Organisationsnummer

556151-7722

Adress

Skeppargatan 47 V114 58 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1971
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2019-04-302018-04-302017-04-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)070
Total omsättning (TKR)070
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)120104
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)120104
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-127-104
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)3 4322 6844 195
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)0260142
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)3 4322 4244 053
Resultat efter finansnetto (TKR)3 4212 4313 949
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)3 4212 4313 949
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)3 4212 4313 949
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)3 4212 4313 949
Kreditupplysning för H Grimsbäcken Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.