Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

K-son Patenter Aktiebolag, Uppsala

K-son Patenter i Uppsala är ett aktiebolag som omsätter 0 TKR. Namn: K-son Patenter Aktiebolag. Ort: Uppsala. Org.nr: 5561619171.

Organisationsnummer

556161-9171

Adress

Box 116751 04 UppsalaFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1972
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLI32
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)043239
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)043239
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)251944
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)251944
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-2524194
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)3225
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)1103
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)2-822
Resultat efter finansnetto (TKR)-22 00016216
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-22 00016216
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-22 00016216
Skatt (TKR)0547
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-22 00010169
Kreditupplysning för K-son Patenter Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU