Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Hexagon Aktiebolag

Hexagon är ett aktiebolag i Stockholm som består av 15 anställda och omsätter 186 541 TKR. Telefon: 086012620. Adress: Box 3692. Organisationsnummer: 556190-4771

Organisationsnummer

556190-4771

Telefon

  1. 086012620
  2. 0701455637
  3. 0707390923

Adress

Box 3692103 59 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1975
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)186 541184 883193 081
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)186 541184 883193 081
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)259 4900257 123
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)000
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)259 490280 822257 123
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-72 949-95 939-64 041
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)2 365 635-10
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)1 224 5021 051 337878 426
Externa ränteintäkter (TKR)3 1261 998955
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)1 538 1831 260 2051 596 269
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)150 066101 93545 880
Externa räntekostnader (TKR)152 150142 909122 348
Övriga finansiella kostnader (TKR)1 301 6202 472 4411 893 538
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)3 527 610185 883413 884
Resultat efter finansnetto (TKR)3 454 66089 943349 841
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)3 454 66089 943349 841
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-54 190 000226 85617 205
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-192 79400
Resultat före skatt (TKR)-50 928 140316 799367 046
Skatt (TKR)189 667-55 964 0001 911
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)3 018 008372 765365 134
Kreditupplysning för Hexagon Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU