Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

SJ AB

SJ är ett aktiebolag i Stockholm som består av 2954 anställda och omsätter 7 019 000 TKR. Telefon: 0105167900. Organisationsnummer: 556196-1599

Organisationsnummer

556196-1599

Telefon

  1. 0105167900
  2. 0105167901
  3. 0105167902

Adress

105 50 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1978
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)6 969 0006 969 0006 145 000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)50 00027 00054 000
Total omsättning (TKR)7 019 0006 996 0006 199 000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)3 785 00000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)03 739 0003 104 000
Personalkostnader (TKR)2 152 0001 909 0001 717 000
Avskrivningar (TKR)754 000790 000797 000
Summa rörelsekostnader (TKR)6 691 0006 438 0005 618 000
Rörelseresultat, EBIT (TKR)328 000558 000581 000
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)34 000312 000144 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)018 00017 000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)3 000024 000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)07 0000
Externa räntekostnader (TKR)12 00013 0008 000
Övriga finansiella kostnader (TKR)3 000010 000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)22 000310 000167 000
Resultat efter finansnetto (TKR)350 000868 000748 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)350 000868 000748 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)118 000-2 000 000-85 000 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-134 00000
Resultat före skatt (TKR)334 000-1 132 000-84 252 000
Skatt (TKR)39 000129 000176 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)295 000737 000487 000
Kreditupplysning för SJ AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU