Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Bravida Sverige AB, Stockholm - 0101515970

Bravida Sverige i Stockholm är ett aktiebolag som består av 4800 anställda och omsätter 8 329 548 TKR. Telefon: 0101515970, 014019114, 014065010. Namn: Bravida Sverige AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5561974188.

Organisationsnummer

556197-4188

Telefon

  1. 0101515970
  2. 014019114
  3. 014065010
Byta mobilabonnemang?

Adress

126 81 StockholmFler på samma adress

Omsättning

8329548 TKR

Anställda

4800 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1978
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)8 321 4017 733 8296 940 964
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)8 1478 9071 586
Total omsättning (TKR)8 329 5487 742 7366 942 550
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)760 392666 896612 959
Personalkostnader (TKR)3 301 8303 051 4452 815 370
Avskrivningar (TKR)53 78551 99243 062
Summa rörelsekostnader (TKR)4 116 0073 770 3333 471 391
Rörelseresultat, EBIT (TKR)495 057491 716449 957
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)-301 230 000-52 367 000-43 479 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)1 5681 4501 776
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00140
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)2 2682 6822 660
Externa räntekostnader (TKR)1 6791 4041 147
Övriga finansiella kostnader (TKR)1 1871 1291 101
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-301 233 600-52 370 770-43 481 990
Resultat efter finansnetto (TKR)190 261435 584403 486
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)190 261435 584403 486
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)-127 225 000-482 277 000-485 982 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-103 162-2 504-1 317
Resultat före skatt (TKR)-127 137 900-481 843 900-485 579 800
Skatt (TKR)64 3448 307-1 810 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-104 470 000-57 504 000-82 003 000
Kreditupplysning för Bravida Sverige AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU