Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

SEB Life and Pension Holding AB, Stockholm

SEB Life and Pension Holding i Stockholm är ett aktiebolag som består av 29 anställda och omsätter 0 TKR. Namn: SEB Life and Pension Holding AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5562017904.

Organisationsnummer

556201-7904

Adress

106 40 StockholmFler på samma adress

Resultat

5497421 TKR

Anställda

29 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1979
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)39 77952 47063 995
Personalkostnader (TKR)21 15621 35825 114
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)60 93573 82889 109
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-60 935-73 828-89 109
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)3 269 7302 698 8541 798 837
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)15 821054 907
Externa ränteintäkter (TKR)013 5330
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)2 222 518171 958123 027
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)030
Externa räntekostnader (TKR)35 15300
Övriga finansiella kostnader (TKR)291 059359 375438 479
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)5 181 8572 524 9671 538 292
Resultat efter finansnetto (TKR)5 120 9222 451 1391 449 182
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)5 120 9222 451 1391 449 182
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)380 500184 300353 200
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)5 501 4222 635 4391 802 382
Skatt (TKR)4 001-6 750 000-6 017 000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)5 497 4212 642 1891 808 399
Kreditupplysning för SEB Life and Pension Holding AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU