Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

ÅF-Industry AB

ÅF-Industry är ett aktiebolag i Stockholm som består av 3205 anställda och omsätter 4 751 310 TKR. Telefon: 0270286590. Organisationsnummer: 556224-8012

Organisationsnummer

556224-8012

Telefon

  1. 0270286590
  2. 031879618
  3. 036162870

Adress

169 99 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1983
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)4 728 0214 605 5654 263 633
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)23 28917 70615 550
Total omsättning (TKR)4 751 3104 623 2714 279 183
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)1 949 4441 898 3391 681 657
Personalkostnader (TKR)2 411 8952 365 6182 233 126
Avskrivningar (TKR)53 36638 01720 211
Summa rörelsekostnader (TKR)4 414 7054 301 9743 934 994
Rörelseresultat, EBIT (TKR)336 605321 297344 189
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)03 0002 000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)16229
Externa ränteintäkter (TKR)8131 100738
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)576130143
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)88350762
Externa räntekostnader (TKR)8741 099885
Övriga finansiella kostnader (TKR)2381 131355
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)2051 672888
Resultat efter finansnetto (TKR)336 810322 969345 077
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)336 810322 969345 077
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0-284 000 000-338 000 000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-287 7663 362-10 965
Resultat före skatt (TKR)-1-283 673 700-337 665 900
Skatt (TKR)15 17812 928830
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)33 86629 403-4 718 000
Kreditupplysning för ÅF-Industry AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU